O Nas

Polityka prywatności Signo Nieruchomości

RODO

Szanujemy czas naszych obecnych i potencjalnych Klientów. Chcemy niezwłocznie działać na ich rzecz z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym, w zakresie ochrony danych osobowych.

Gdy nie zawarłeś jeszcze z nami umowy pośrednictwa, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1/ administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Signo Nieruchomości Grzegorz Bałwas z siedzibą w Turku, ul. Szeroka 12, 62-700 Turek, NIP 6680002098; w sprawie danych osobowych możesz się z nami skontaktować także na adres email: biuro@signo.com.pl;
2/ z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: biuro@signo.com.pl, tel.: 63 289 11 00; możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
3/ gdy skontaktujesz się z nami po raz pierwszy poprosimy Cię o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu/adresu email; Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która chce z nami zawrzeć umowę – bez tego nie będzie możliwe zawarcie umowy; gdy zawrzemy już umowę, zmieni się podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych; Twoje dane przekażemy także naszym pracownikom i agentom; każdy z ww. podmiotów jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Twojej zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa;
4/ Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres do zawarcia umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;
5/ Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
6/ Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
7/ Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8/ Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.
 
Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny.
 
W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (I) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (II) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 
Informujemy, iż aktualne pouczenia i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są także na stronie www.signo.pl/rodo.
 
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.
 
 
Gdy już jesteś naszym Klientem i wyraziłeś zgodę w umowie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1/ administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Signo Nieruchomości Grzegorz Bałwas z siedzibą w Turku, ul. Szeroka 12, 62-700 Turek, NIP 6680002098; w sprawie danych osobowych możesz się z nami skontaktować także na adres email: biuro@signo.com.pl;
2/ z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: biuro@signo.com.pl, tel.: 63 289 11 00; możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
3/ podane przez Ciebie w umowie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to wyraźną zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy; Twoje dane przekażemy także naszym pracownikom i agentom; każdy z ww. podmiotów jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Twojej zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa;
4/ Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;
5/ Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
6/ Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
7/ Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8/ Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.
 
Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny.
 
W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (I) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (II) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 
Informujemy, iż aktualne pouczenia i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są także na stronie www.signo.pl/rodo.
 
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.
 

Zastosowane technologie

Mechanizmy serwisu internetowego wykorzystują technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer firmy na komputerze użytkownika. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia obsługi mechanizmów sond, ankiet i quizów. Technologia ta nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich poruszania się w obrębie serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies.

Zebrane logi serwera zawierające adres IP i domenę są przechowywane przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.signo.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.

Odpowiedzialność

Signo Nieruchomości nie odpowiada za politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu.

Signo Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za informacje przedstawione na stronach serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Signo Nieruchomości nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu www.signo.pl.

Copyright © Signo Nieruchomości 1997-2024
Projekt i realizacja online24.pl
zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookie.